Eindrapport Commissie Integratiebeleid: oproep tot wederzijdse tolerantie

DEN HAAG. De Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Commissie-Blok) heeft in haar eindrapport opgeroepen tot wederzijdse tolerantie van autochtonen en allochtonen. De parlementaire commissie constateert dat discriminatie in het openbare leven ‘helaas een realiteit is’. Zij pleit ervoor dat het bestrijden van discriminatie en vooroordelen zowel bij autochtonen als allochtonen actief ter hand wordt genomen.

In het rapport komt ook de vraag aan de orde of de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, in de weg staat aan integratie van allochtonen. De commissie constateert dat concentratiescholen ontstaan door een combinatie van de samenstelling van woonwijken, de keuzevrijheid van de ouders en het beleid van scholen dat zijn oorsprong vindt in artikel 23 van de Grondwet. De commissie verbindt hieraan echter niet de conclusie dat artikel 23 van de Grondwet zou moeten worden aangepast: in de aanbevelingen bij het rapport wordt geen voorstel tot grondwetswijziging gedaan. Wel beveelt de commissie aan ‘dat segregatie in het onderwijs wordt bestreden door de keuzemogelijkheden te vergroten.’ Gemeenten dienen hierover ‘niet-vrijblijvende afspraken’ met scholen te maken.

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid werd op 3 december 2002 ingesteld door de Tweede Kamer. Zij had tot opdracht een onderzoek uit te voeren naar het integratiebeleid van de Nederlandse regering in de afgelopen dertig jaren.

BRONNEN