EU-top: onderhandelingen voor Europese Grondwet worden heropend

BRUSSEL. De Europese regeringsleiders streven ernaar de onderhandelingen voor de Europese Grondwet uiterlijk half juni af te ronden. Dat hebben zij vrijdag, aan het slot van de Europese top in Brussel, bekendgemaakt. De onderhandelingen voor de Grondwet waren in december vastgelopen, onder meer op het punt van de stemverdeling tussen de lidstaten. Tegen de achtergrond van de aanslagen in Madrid spraken de regeringsleiders vrijdag de bereidheid uit om compromissen te sluiten.

In het ontwerp-verdrag voor de Grondwet is onder meer het ‘Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie’ opgenomen. Daarin erkent de Europese Unie fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meninguiting en informatie en de eerbiediging van het privéleven.

Naast de Grondwet stond ‘terrorismebestrijding’ hoog op de agenda van de EU-top. In reactie op de aanslagen in Madrid werd een ‘Verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme’ aanvaard. In deze Verklaring is onder meer bepaald dat het Kaderbesluit inzake het Europees Arrestatiebevel uiterlijk in juni in werking moet treden. Tevens wordt de Raad geïnstrueerd om de mogelijkheden te onderzoeken van een Europees register van veroordelingen, een databank voor forensisch materiaal en het vereenvoudigen van het uitwisselen van informatie en inlichtingen tussen de met toezicht en handhaving belaste autoriteiten van de lidstaten. Een nieuwe Europese coördinator voor terrorismebestrijding, de Nederlander Gijs de Vries, moet erop toezien dat de in de Verklaring aangekondigde maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.

BRONNEN