Free Press Unlimited publiceert de Politieke Persvrijheidmeter

Persvrijheid is een grondrecht, die van groot belang is voor het goed functioneren van onze democratie en rechtsstaat. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 analyseerde Free Press Unlimited de partijprogramma’s en stemgedrag op ingediende moties en amendementen van de zittende partijen in Kabinet Rutte-III. Het resultaat: de Politieke Persvrijheidmeter.

Door middel van de vraag ‘In hoeverre zetten politieke partijen zich in voor…? zijn vier categorieën te onderscheiden die betrekking hebben op de standpunten van de partijen omtrent de persvrijheid. Zo is er een objectief en overzichtelijk schema ontstaan waarin te zien is met welke politieke partij u de meeste raakvlakken heeft. Verdere uitleg met achtergrond over de categorieën en de moties en amendementen is te vinden onder de persvrijheidmeter.

‘De politieke persvrijheidmeter’, website Free Press Unlimited, februari 2021.