‘Het gezin’ bescherming bieden via de Grondwet?

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om het gezin bescherming te bieden in de Grondwet. Het voorstel overweegt onder andere dat het volgende in de Grondwet wordt opgenomen: “dat ieder recht heeft op respect voor zijn gezinsleven en ook het recht van een ieder om te weten wie zijn biologische ouders zijn.” Naar aanleiding van een motie van kamerlid Stoffer hebben het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wetsvoorstel opgesteld ter consultatie.

De werkgroep Staats- en Bestuursrecht van het NJCM heeft door middel van een brief gereageerd op dit voorstel. Onder andere komen de volgende vragen naar voren: Wat is de definitie van het gezin? En is het opnemen van een bepaling betreffende het gezin in de Grondwet noodzakelijk? Deze en andere vragen worden geopperd in onderstaande brief.

Lees hier de volledige brief.