Het NJCM spreekt zich uit tegen het onrechtmatige besluit om jongeren in jji´s meer op hun kamer te houden

Op 22 mei 2023 heeft het NJCM een brief geschreven aan de Minister voor Rechtsbescherming en hem opgeroepen per direct te stoppen met het “alternatieve dagprogramma” in justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) waardoor jongeren gekort kunnen worden in hun dagprogramma en vervolgens meer tijd op hun kamer verblijven. Daarnaast roept het NJCM op adolescenten niet langer voorlopig te hechten in een huis van bewaring.

Het NJCM reageert met deze brief op de door de Minister aangekondigde maatregelen ten aanzien van de jji’s van 2 februari 2023. Samengevat kondigt de Minister daarin een “alternatief dagprogramma” voor de jji’s aan met een minimum van 62 uur per week aan activiteiten op de groep. Daarnaast wordt aangegeven dat dat adolescenten aan wie de officier van justitie van plan is een jeugdsanctie op te leggen vaker preventief zullen worden gehecht in een huis van bewaring.

Het NJCM stelt vast dat:
1) Het “alternatieve dagprogramma” onrechtmatig is, aangezien jongeren recht hebben op een minimum van 77 uur per week aan activiteiten op de groep en het “alternatieve dagprogramma” slechts voorziet in 62 uur per week. Dat jongeren daardoor meer op kamer zitten, is bovendien niet in het belang van de betreffende jongeren en dient uiteindelijk de veiligheid van de samenleving niet.
2) Het preventief hechten in een huis van bewaring van adolescenten, waarvan de officier meent dat ze een jeugdsanctie moeten krijgen, tegengesteld is aan de doelen van het adolescentenstrafrecht. Deze adolescenten krijgen daarmee niet de passende behandeling in een jji die zij wel nodig hebben en dat is niet in het belang van de veiligheid van onze maatschappij.

Het NJCM roept de Minister op om hier per direct een einde aan te maken. Voorafgaand aan een wetswijziging is het nodig om eerst te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de wet zijn om de kwaliteit binnen de jji’s op peil te houden en de kinderen en jongeren die er verblijven de behandeling te geven die zij nodig hebben. Daarnaast kunnen de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd aan meer jongeren uit jji’s een alternatieve plek bieden waar zij meer maatwerk en begeleiding krijgen, wat de kans op veilige herintegratie vergroot.

Lees hier de volledige brief.