Historische uitspraak: Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven moeten stoppen met afsluiten van drinkwater bij gezinnen met kinderen

Het beleid van de Nederlandse overheid om kinderen van het water af te sluiten bij wanbetaling is onrechtmatig. De Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven PWN en Dunea lieten bewust de mogelijkheid open dat kinderen buiten hun schuld in een situatie komen met veel te weinig toegang tot drinkwater. Dit oordeelt het gerechtshof in Den Haag. De overheid moet nu maatregelen nemen om waterafsluitingen bij kinderen te voorkomen.

Minderjarige kinderen in Nederland worden van drinkwater afgesloten als hun ouders de rekening niet betalen. Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) spanden de zaak aan, omdat waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen in strijd zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Zij werden hierin pro bono bijgestaan door advocaten van PILP en De Brauw Blackstone Westbroek.

Recht op water

Het gerechtshof oordeelt dat kinderen zelfstandig recht hebben op toegang tot drinkwater. Door het belang van het kind niet de eerste overweging te laten vormen bij de Afsluitregeling, heeft de Nederlandse Staat onrechtmatig gehandeld. De Staat moet van het hof maatregelen nemen die ervoor zorgen dat minderjarige kinderen niet meer in situaties terecht komen met niet genoeg toegang tot drinkwater als hun ouders of verzorgers de rekening niet hebben betaald. Drinkwaterbedrijven Dunea en PWN krijgen allebei een verbod om drinkwater bij minderjarige kinderen af te sluiten. Daarnaast moeten zij gezinnen met kinderen waarbij de drinkwaterlevering nu is beëindigd weer aansluiten.

Geen kind zonder water

De organisaties reageren verheugd op de uitspraak. “Deze uitspraak is historisch,” aldus Mirjam Blaak, directeur van Defence for Children. “Dat het zelfstandig recht van kinderen op toegang tot water wordt erkend is een terechte stap. Kinderen mogen er nooit de dupe van worden als hun ouders de rekening niet kunnen betalen. Deze uitspraak brengt ons een stap dichter bij ons doel: dat geen enkel kind in Nederland zonder drinkwater komt te zitten.”

Kavita Hira, voorzitter van het NJCM, zegt hierover: “Met de erkenning van dit fundamentele recht voor het kind is er eindelijk een basis gelegd om een eind te maken aan deze mensonterende praktijk van waterafsluitingen.

Mirjam Blaak: “Het is inmiddels een aantal jaar geleden dat het eerste gezin dat van het drinkwater was afgesloten bij ons aanklopte – met een baby van 9 maanden – en wij gezamenlijk de stap hebben gezet om te gaan procederen. De schadelijke gevolgen van armoede blijven vaak onzichtbaar, maar door de aandacht voor deze zaak is er zowel maatschappelijk als politiek een beweging in gang gezet.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie, vragen en interviews contact op met Mylène Tabernal, persvoorlichter bij Defence for Children
06 – 10 47 24 98
pers@defenceforchildren.nl

Mariska Schols is gedupeerde van de toeslagenaffaire en werd in 2014 afgesloten van het drinkwater. Zij had drie kinderen (6, 4 en 1 jaar oud) en was zwanger van haar vierde kind. Zij is beschikbaar voor interviews.

Henny van der Most is oud-schuldhulpverlener en heeft meermaals cliënten gehad die werden afgesloten van water. Zij is beschikbaar voor achtergrondinformatie en interviews.

Beschikbaar voor interviews namens de organisaties(via persvoorlichter):
Mirjam Blaak, directeur Defence for Children Nederland
Eva Huls, advocaat in dienstbetrekking bij Defence for Children Nederland
Jelle Klaas, directeur PILP
Merel Hendrickx, advocaat bij PILP
Kavita Hira, voorzitter NJCM