Het NJCM maakt mensenrechtelijke bezwaren kenbaar ten aanzien van de voorgestelde wijziging van communicatiemogelijkheden van gedetineerden

Het NJCM reageert op een wetsvoorstel van de heer Ellian (VVD) met betrekking tot een wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het voorstel ziet op het aanscherpen van toezicht in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen, vanwege het ontstaan van een nieuwe groep gedetineerden. Deze aanscherpingen houden onder andere beperkingen van communicatiemogelijkheden voor gedetineerden in.

In eerste instantie trekt het NJCM de stelling van de indiener in twijfel, namelijk dat er een nieuwe groep invloedrijke gedetineerden is ontstaan waarmee bij het opstellen van de Pbw geen rekening is gehouden. Vervolgens stelt het NJCM vast dat, indien deze groep wel is ontstaan, er verdere bezwaren zijn tegen de aanscherpingen geopperd in het wetsvoorstel. Het NJCM identificeert vier bezwaren met betrekking tot het folterverbod, de persoonlijke levenssfeer, het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en het discriminatieverbod.

Lees hier de volledige reactie van het NJCM.