International Commission of Jurists roept op tot respect voor mensenrechten bij terrorismebestrijdin

BERLIJN. De International Commission of Jurists (ICJ) heeft een verklaring vastgesteld over terrorismebestrijding en mensenrechten. In haar ‘Declaration on Upholding Human Rights and the Rule of Law in Combating Terrorism’ roept de ICJ staten op om in hun strijd tegen terrorisme de rechtsstaat, inclusief de basisprincipes van het strafrecht en het internationale recht en verplichtingen op grond van mensenrechtenverdragen, te respecteren.

In de verklaring, die op 28 augustus werd aanvaard in Berlijn, stelt het ICJ voorop dat terrorisme een belangrijke dreiging vormt voor mensenrechten. Zij veroordeelt terrorisme en bevestigt dat staten onder internationaal recht de plicht en het recht hebben om burgers te beschermen tegen terrorisme. Voorts stelt de ICJ dat veel staten sinds september 2001 antiterrorismemaatregelen hebben genomen die in strijd zijn met hun internationale verplichtingen. In sommige landen is het klimaat van onveiligheid uitgebuit om langdurige mensenrechtenschendingen te rechtvaardigen in de naam van nationale veiligheid, aldus de ICJ in haar verklaring. Er is volgens de ICJ geen conflict tussen enerzijds de verplichting van staten om burgers te beschermen tegen terrorisme en anderzijds hun verplichting ervoor zorg te dragen dat veiligheidsmaatregelen niet de rechten van anderen ondermijnen. Zowel mensenrechtenverdragen als humanitair recht bieden staten een voldoende mate van flexibiliteit om terrorisme te bestrijden zonder mensenrechten of regels van humanitair recht te schenden, zo stelt zij.

BRONNEN