Manifest ‘Stop Ecocide’

De Stop Ecocide Foundation heeft een manifest uitgebracht om ecocide als internationale misdaad te erkennen. Het manifest verzoekt de Nederlandse overheid om publiekelijk haar steun uit te spreken voor de erkenning van ecocide als een internationale misdaad. Samen met andere organisaties ondertekent het NJCM het manifest ‘Stop Ecocide’ en onderstreept daarmee het belang van erkenning van deze problematiek.

Wat is ecocide?

Ecocide is de grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen. Het betreft ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. Voorbeelden hiervan zijn: ontbossing, oceaan vervuiling en luchtvervuiling.

Effectiviteit van ecocidewetgeving

Een verbod op ecocide zal bescherming bieden aan de kostbare ecosystemen die van belang zijn voor een leefbare planeet. Door het invoeren van dit verbod wordt het veroorzaken van ernstige schade aan de natuur op alle niveaus – internationaal, nationaal en regionaal – verboden. Daarnaast leidt het verbod de financiering weg van praktijken die ecosystemen op grote schaal vernietigen en stimuleert het innovatie in een gezonde richting in alle sectoren.

Ecocide als internationale daad

Huidige verdragen, conventies, overeenkomsten en het overgrote deel van het nationaal recht erkennen ecocide (nog) niet als misdaad. De Stop Ecocide Foundation pleit voor het strafbaar stellen van ecocide als strafbaar feit onder het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Het wijzigen van het Statuut van Rome door ecocide als een misdaad toe te voegen – naast genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid – kan een afschrikmiddel vormen voor diegenen in verantwoordelijke posities.

Oproep aan de politiek

De Stop Ecocide Foundation, samen met alle ondertekende NGO’s, verenigingen en bedrijven, dringen er bij de politiek op aan om:

  • Publiekelijk steun te betuigen voor het erkennen van ecocide als vijfde misdaad tegen de vrede;
  • Zich aan te sluiten bij een coalitie van landen die ecocide als misdaad toe willen voegen aan het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof;
  • Op nationaal en Europees niveau stappen te zetten om ecocide strafbaar te stellen.

Petitie ondertekenen?

De petitie die overheden oproept om het voorstel te ondersteunen om van Ecocide een internationale misdaad te maken kan hier ondertekend worden.