Meldpunt Onbeperkt Stemmen open vanaf 10 maart aanstaande

In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, opent het College voor de Rechten van de Mens op 10 maart opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Het College opende dit meldpunt al driemaal eerder om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking te onderzoeken en te helpen verbeteren.

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap, nodigt het College mensen met een beperking uit om zowel hun positieve als negatieve ervaringen te delen via het meldpunt. Ook is er bij het meldpunt ruimte  voor het indienen van suggesties ter verbetering van de toegang. Het College zal deze ervaringen delen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en de gemeenten die een taak hebben bij de inrichtingen van de stembureaus.

Toegankelijkheid van de verkiezingen

In het VN-verdrag handicap is vastgelegd dat mensen met een beperking zonder obstakels en zo zelfstandig mogelijk hun stem moeten kunnen uitbrengen. Zo moeten stemlokalen en stemhokjes fysiek toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld rolstoel- en scootmobielgebruikers. Ook de stembiljetten en verkiezingsprogramma’s van politieke partijen moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn. Daarnaast moeten mensen met een beperking alle hulp krijgen in het stemhokje die zij nodig achten.

‘Coronaproof’ stemmen

Door de huidige coronacrisis verlopen de Tweede Kamerverkiezingen anders dan ‘normaal’. Dit kan specifieke nadelige gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking. De regering heeft tijdelijke maatregelen genomen om de verkiezingen tegelijkertijd ‘coronaproof’ te maken en de toegankelijkheid te behouden. Zo zullen een aantal stembureaus per gemeente al op 15 en 16 maart open zijn om de drukte te verspreiden, is het aantal volmachtstemmen verhoogd van twee naar drie en kunnen kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief uitbrengen (briefstemmen).

Persbericht, ‘Toegankelijk stemmen in coronatijd: meldpunt Onbeperkt Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen’, College voor de Rechten van de Mens, 19 februari 2021.