Mensenrechtencollege ontwikkelt onderwijspakket voor mensenrechteneducatie

Het College voor de Rechten van de Mens biedt docenten, schoolleiders en schoolbesturen een gratis onderwijspakket aan voor het onderwijzen van mensen- en kinderrechten.

De toolbox bevat informatie over hoe mensen- en kinderrechten in het schoolbeleid en de klas opgenomen kunnen worden, hoe het klaslokaal en schoolgebouw het beste ingericht kunnen worden en hoe je respectvol met elkaar omgaat. Onderwerpen die onder andere aanbod komen zijn sociale veiligheid, radicalisering en burgerschap.

De Toolbox Mensenrechten op School is ontwikkeld in samenwerking met Amnesty International, Anne Frank Stichting, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Defence for Children, Movies that Matter, Unicef Nederland en VOS/ABB. De Toolbox is gratis te bestellen via www.mensenrechten.nl/opschool.

Het NJCM zet zich al jaren in voor de verankering van mensenrechteneducatie in het Nederlandse schoolcurriculum. Er is momenteel een wetsvoorstel in consultatie om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Zo komt er meer in te staan over wat het belang van mensenrechten is voor de democratie en rechtsstaat in Nederland. Samen met het Platform Mensenrechteneducatie stuurde het NJCM een reactie op dit voorstel.