Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

LEIDEN. De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd. Dat concluderen 23 mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Ouderen en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie discrimineert stelselmatig, kwetsbare vluchtelingen worden slecht behandeld en de privacy van Nederlanders staat stevig onder druk.

Het rapport van de 23 mensenrechtenorganisaties dient ter voorbereiding op het Mensenrechtenexamen dat alle landen die zijn aangesloten bij de VN afleggen bij de Mensenrechtenraad. Nederland is in het voorjaar van 2017 voor de derde keer aan de beurt. De regering zal een eigen rapportage indienen.

Nederland blijft een prachtig land om te wonen maar voor sommigen hebben de financiële crisis, verdere globalisering en angst voor moslims en radicalisering verstrekkende gevolgen. Fundamentele rechten en vrijheden worden aangetast en er bestaan spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Pijnlijk is het gegeven dat de minister van Buitenlandse Zaken andere landen mensenrechteneducatie voorschrijft, terwijl in Nederland onze kinderen nog steeds niets hoeven te leren over mensenrechten. Het typeert de houding van de Nederlandse overheid die mensenrechten vooral ziet als exportproduct: het binnenlandse nationaal actieplan mensenrechten van de regering wordt ook wel ‘een no-action plan’ genoemd.

In het rapport Bringing Human Rights Home worden 32 concrete aanbevelingen gedaan aan de regering om de huidige problemen aan te pakken.

Het rapport is opgesteld door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Kompass in samenwerking met: Controle Alt Delete, Cordaid, Defence for Children/ECPAT Netherlands, Vluchtelingenwerk, het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, ieder(in), Internet Society Nederland, Justice and Peace Nederland, LVTD, Platform Mensenrechteneducatie, FIAN, FNV, Free Press Unlimited, het Nederlands Helsinki Comité, New Urban Collective, RADAR/Artikel 1, Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN), TIYE International, UNICEF Nederland en de Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN).

Lees meer over het VN-Mensenrechtenexamen (ofwel Universal Periodic Review) op: www.ohchr.org en www.upr-info.org.

Bringing Human Rights Home: Contribution to the third UPR