Minister Verdonk legt kritiek op AC-procedure grotendeels naast zich neer

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft op 18 juni 2004 een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) van februari dit jaar over het versneld afwijzen van asielzoekers in de zogeheten ‘AC-procedure’. In deze procedure wordt een asielaanvraag binnen enkele dagen versneld afgewezen in een aanmeldcentrum. De ACVZ had in haar advies geconcludeerd dat de AC-procedure ernstige risico’s met zich meebrengt ten aanzien van de zorgvuldigheid.

De minister reageerde in de brief tevens op het commentaar van het NJCM ‘De AC-procedure: De Achilleshiel van het asielbeleid’, dat eind vorig jaar werd uitgebracht. Het NJCM concludeerde daarin dat Nederland met het huidige gebruik van de AC-procedure riskeert om vluchtelingen ten onrechte af te wijzen en uit te zetten naar een land waar ze gezocht worden of het risico lopen gemarteld te worden. Ook stelde het NJCM dat het huidige beleid op gespannen voet staat met mensenrechtenverdragen.

De minister legt de kritiek van de ACVZ en het NJCM grotendeels naast zich neer. Wel gaat zij onderzoeken of de AC-procedure flexibeler kan worden ingericht. Daarnaast heeft zij besloten om alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) onder de twaalf jaar niet meer in de AC-procedure af te wijzen. Ook is zij bereid te laten onderzoeken of het mogelijk is asielzoekers voorafgaand aan de AC-procedure eerder voorlichting te geven en in de gelegenheid te stellen om documenten te laten overkomen. Dit was één van de aanbevelingen van het NJCM in het commentaar op de AC-procedure. Andere aanbevelingen van het NJCM zijn niet overgenomen.

Het NJCM heeft deze week in een brief aan de vaste kamercommissie voor justitie opnieuw haar bezorgdheid geuit over de medische advisering in de AC-procedure. De brief geeft voorbeelden van tekortschietende adviezen, zoals in het geval van de zelfmoord in januari van dit jaar van een asielzoeker uit Singapore in het grenshospitium. De Landelijke Commissie Medische Aspecten van het Vreemdelingenbeleid (Commissie Smeets), Amnesty International en de Johannes Wierstichting voor Mensenrechten en Gezondheidszorg uitten eerder kritiek op de gebrekkige medische advisering in de aanmeldcentra.

Op donderdag 24 juni debatteert de Tweede Kamer over het ACVZ-advies over de AC-procedure, het ACVZ-advies over de positie van kinderen in het vreemdelingenrecht en het rapport van de commissie Smeets.

BRONNEN

NJCM-brief AC-procedure, 22 juni 2004