Ministerie van Justitie VS voegt zich in rechtszaak over hoofddoek op school

WASHINGTON D.C. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich gevoegd in een civielrechtelijke rechtszaak over het dragen van hoofddoeken op een openbare school. De rechtszaak, Hearn et al v. Muskogee Public School District 020, is aangespannen door de ouders van een 11-jarige leerlinge, die wegens het dragen van een hoofddoek twee maal is geschorst. Volgens het kledingreglement van de school is het dragen van hoofddeksels verboden.

Het ministerie stelt zich op het standpunt dat niemand mag worden gedwongen om te kiezen tussen zijn geloof en het volgen van openbaar onderwijs. ‘We respecteren de bevoegdheid van lokale scholen om kledingreglementen op te stellen en op andere wijze regels aan leerlingen te stellen, maar zulke regels mogen niet ten koste gaan van constitutionele vrijheden. Discriminatie op grond van godsdienst heeft geen plaats op Amerikaanse scholen’, aldus assistant attorney- general voor burgerrechten R. Alexander Acosta.

De ouders van de 11-jarige leerlinge zijn van oordeel dat de school de ‘equal treatment clause’ (recht op gelijke behandeling) schendt, zoals vastgelegd in het 14e Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Zij vragen de rechtbank de school te gelasten dat de discriminatie tegen hun dochter wordt opgeheven en het kledingreglement wordt aangepast, om te verzekeren dat de discriminatie op grond van godsdienst niet wordt voortgezet.

BRONNEN