Nederlands voorzitterschap Raad van Europa – actviteiten NJCM

Met ingang van 5 november 2003 zal Nederland gedurende zes maanden Voorzitter zijn van de Raad van Europa.

Het NJCM zal met thema-avonden, debatten, een congres en publicaties aandacht besteden aan dit Nederlandse voorzitterschap. De activiteiten zullen worden aangekondigd op deze site en in het NJCM-bulletin.

BRONNEN