Nieuw internationaal mensenrechtenverdrag inzake de bescherming van gehandicapten

New York. Tijdens de achtste vergadering van het ad hoc comité van de Verenigde Naties is op 25 augustus een nieuw mensenrechtenverdrag voor mensen met beperkingen vastgesteld. Over het verdrag is sinds 2001 onderhandeld. De volledige naam van het verdrag is ‘Internationale Conventie inzake de bescherming en bevordering van de rechten en waardigheid van mensen met een handicap’.

De voorzitter van deze speciale vergadering van het comité, Don Mackay (ambassadeur Nieuw-Zeeland) zei over het nieuwe verdrag: ‘What we’re basically doing in the convention is setting out a code for governments so that they implement these broad rights that people with disabilities already actually are entitled to but are not receiving. While the convention does not create new rights, it specifically prohibits discrimination against persons with disabilities in all areas of life, including civil rights, access to justice and the right to education, health services and access to transportation’.

Het verdrag beschrijft het recht op zelfbeschikking, op leven, op participatie, op onderwijs, op werk, op gezondheidszorg, en het recht op een adequate levensstandaard. Er komt, net als bij de meeste andere mensenrechtenverdragen, een Comité dat toeziet op de naleving van het verdrag aan de hand van statenrapportages. Daarnaast is er de mogelijkheid van een individueel klachtrecht, vastgelegd in een optioneel protocol bij het verdrag.

Het verdrag is op bijzondere wijze tot stand gekomen. Het ad hoc comité heeft internationale, regionale en nationale organisaties uitgenodigd suggesties te doen voor een eventuele verdragstekst. Vervolgens heeft een werkgroep op basis van de ingediende voorstellen een conceptverdragstekst voorbereid. Deze werkgroep bestond, naast regeringsafgevaardigden, uit vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties en nationale mensenrechteninstituten.

Bronnen