Nieuwe website NJCM

LEIDEN. Sinds 4 september heeft NJCM een geheel vernieuwde website. De site is te bereiken via het bekende adres www.njcm.nl.

Zowel uiterlijk als inhoudelijk zijn een aantal veranderingen aangebracht aan de site. Zo zijn de (schaduw)rapportages -waaronder de onlangs door het NJCM uitgebrachte rapportage over het Kinderrechtenverdrag – commentaren en brieven van nu af aan op de website te vinden. Verder is er een nieuwsrubriek waarin aandacht wordt besteed aan mensenrechtelijke actualiteiten. De website zal het komende jaar worden uitgebreid met onder andere een jurisprudentie-overzicht. Voor opmerkingen of meer informatie kunt u zich richten tot Marga Groothuis, via mailadres njcm@law.leidenuniv.nl.