Nieuwe website NJCM: feestelijke opening 4 september 2003

Per 1 augustus 2003 heeft het NJCM een nieuwe website. De site is nog in aanbouw

Doelstelling is de site op 4 september a.s. gereed te hebben. Die dag zal de site, voorafgaand aan de vergadering van het NJCM-bestuur, feestelijk worden geopend. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur op het secretariaat van NJCM, Hugo de Grootstraat 27, 2311 XK Leiden. S.v.p. tevoren per e-mail aanmelden bij: M.M.Groothuis@law.leidenuniv.nl