NJCM adviseert demissionair Minister voor Rechtsbescherming over plaatsing van transgender gedetineerden

De Werkgroep Strafrecht van het NJCM heeft een advies uitgebracht omtrent de plaatsing van transgender gedetineerden. Op dit moment bestaat voor deze groep gedetineerden géén wet- of regelgeving ten aanzien van hun plaatsing. Dat acht het NJCM zorgelijk en onwenselijk. Dit advies is aangeboden aan de demissionair Minister voor Rechtsbescherming, dhr. F.M. Weerwind.

In het advies wordt aandacht besteed aan de kwetsbare positie van transgender gedetineerden, zoals blijkt uit internationaal onderzoek waarin melding wordt gemaakt van mensenrechtenschendingen, waaronder discriminatie en seksueel geweld. In Nederland is er echter weinig focus op deze groep, en ontbreken officiële cijfers over hun omvang. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft nog geen uitspraken gedaan over de plaatsing van transgender gedetineerden, maar het wordt voorgesteld om de normen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) te volgen, aangezien het EHRM doorgaans deze normen volgt. De Nederlandse praktijk rondom de plaatsing van transgender gedetineerden komt momenteel niet overeen met deze normen, en dit advies benadrukt de noodzaak van aanpassingen om de Nederlandse praktijk in lijn te brengen met de CPT-normen.

Lees het advies hier.