NJCM-brief m.b.t. wetsvoorstel Tijdelijke maatregelen COVID-19

Lees hier NJCM’s brief m.b.t. het wetsvoorstel Tijdelijke maatregelen COVID-19.

Noot voor de redactie: voor nadere toelichting kunt u bellen naar 071-5277748.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houden op vrijdag 4 september 2020 van 10.00 tot 13.30 een rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.