NJCM dient bijdrage in over naleving van Europees Sociaal Handvest

Het NJCM heeft een bijdrage geschreven over de implementatie en nakoming van de artikelen over gezondheid, sociale zekerheid en sociale bescherming van het Europees Sociaal Handvest. In deze bijdrage worden verbeterpunten in Nederland met betrekking tot sociaaleconomische rechten onder de aandacht gebracht van het Europees Comité voor Sociale Rechten. De bijdrage gaat in op de artikelen 11, 12, 14 en 30 van het Europees Sociaal Handvest.

Recht op bescherming van de gezondheid

Ten aanzien van artikel 11, het recht op bescherming van de gezondheid, wijst het NJCM op de problematiek in de zogenaamde krimpregio’s. Hier spelen diverse uitdagingen die onder andere betrekking hebben op de toegang tot gezondheidszorg, dalende levensverwachting en de aanwezigheid van bepaalde ziektes zoals obesitas en hoge bloeddruk. Het NJCM vraagt daarom aan het Comité hoe de Nederlandse overheid deze onderwerpen aan gaat pakken.

Recht op sociale zekerheid en gebruik van diensten voor sociale zorg

Artikelen 12 en 14 gaan in op het recht op sociale zekerheid en het recht op gebruik van diensten voor sociale zorg. Het NJCM wijst hierbij op de toeslagenaffaire, het gebruik van het SyRI systeem en de gevolgen die fraudedetectie systemen kunnen hebben voor de rechten neergelegd in de artikelen 12 en 14 van het Europees Sociaal Handvest. Ook vraagt het NJCM aandacht voor de wachtlijsten binnen de jeugdzorg en de leidende rol die de nationale overheid hierin heeft.

Recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting

Als laatste gaat het NJCM in op artikel 30, het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Het NJCM schenkt hierbij aandacht aan de stappen die de Nederlandse overheid al heeft gezet met betrekking tot het verminderen van kinderarmoede en de verdere stappen die nodig zijn om de problematiek aan te pakken.

Het rapport is hier te lezen.