NJCM dient schaduwrapportage bij de VN in

Het NJCM heeft op maandag 9 januari 2023 een schaduwrapport – waarin zorgen over de bevordering van economische, sociale en culturele rechten worden geuit – ingediend bij de VN. Het NJCM brengt hierin verschillende punten onder de aandacht van de Commissie, zoals haar zorgen over de opvang van asielzoekers in Nederland (met als voorbeeld de ontstane situatie in Ter Apel), de herziening van het curriculum over mensenrechtenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs en het verzuim van de regering om het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten te ratificeren.

Lees het volledige rapport van het NJCM hier.