NJCM: Discrimineert het kabinet Iraanse studenten en onderzoekers opnieuw?

Ondanks oordeel Hoge Raad lijkt de regering weer verboden onderscheid te maken.

Op 14 maart jl. informeerde minister Blok de Tweede Kamer over verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers uit ‘risicolanden’, en meer specifiek uit Iran. Het NJCM, dat naar aanleiding hiervan is benaderd door bezorgde wetenschappers van Iraanse afkomst, vraagt de Minister middels een brief om opheldering. Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt. In 2007 oordeelde de Hoge Raad dat een soortgelijke regeling (‘Sanctieregeling Iran’) in strijd was met de mensenrechten omdat er onderscheid werd gemaakt op grond van nationaliteit. Volgens het NJCM ligt discriminatie met de nieuwe plannen weer op de loer.

Lees hier de brief van het NJCM aan de Minister.