NJCM informeert de gemeente bij het oordeel over de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit

Het NJCM heeft, op verzoek van het ASKV, een Amicus Curiae/opiniebrief opgesteld ter ondersteuning van het optieverzoek van een minderjarige ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Het NJCM betoogt waarom geen legaal verblijf in Nederland een minderjarige verzoeker niet tegengeworpen mag worden bij de behandeling van dit verzoek.

Het ASKV, die de minderjarige bijstaat in het proces voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, is een vluchtelingensteunpunt. Zij bieden juridische hulpverlening aan asielzoekers en ongedocumenteerden. Voor meer over informatie over het ASKV, zie https://www.askv.nl/.

Het NJCM is van mening dat kinderen die in Nederland geboren zijn, die geen geregistreerde nationaliteit hebben en die drie jaar of langer hun hoofdverblijf in Nederland hebben, de voorwaarde van legaal verblijf niet mag worden tegengeworpen bij een optieverzoek, omdat dit in strijd is met het VN-Staatloosheidverdrag 1961 (het Staatloosheidverdrag). Deze kinderen zouden daarom recht moeten hebben op verkrijging van het Nederlanderschap.

Lees hier de Amicus Curiae/opiniebrief van het NJCM.