NJCM-lustrumcongres: ‘Onder populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’

Op donderdag 12 maart 2020 viert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn 45-jarig bestaan. Dit doen wij met een lustrumcongres, met het prikkelende thema: ‘Onder Populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’

Het congres zal in het teken staan van de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de bedreiging die dit kan opleveren voor de democratische rechtsorde, belicht vanuit een mensenrechtelijk perspectief. Na een algemeen deel zal het onderwerp verder worden uitgediept in verschillende themasessies:

– ‘De rechtspraak onder vuur’: hoe kan worden voorkomen dat onder populistische invloed ook de rechtspraak politiek wordt opgevat; Hoe kan de rechtspraak haar onafhankelijkheid waarborgen als zij betrokken wordt in het politieke debat?

– ‘Uitingsvrijheid in een wereld van desinformatie’: is het recht op het vergaren van informatie voldoende gewaarborgd in een tijd waarin  iedereen online informatie kan delen en feit niet meer van fictie is te onderscheiden? Hoe verhoudt het recht op vrije meningsuiting zich tot deze ontwikkelingen?

– ‘Nieuwe technologie: zegen of vloek?’: wat zijn de schaduwzijden van nieuwe technologieën en is onze rechtsstaat daartegen bestand/hoe kunnen wij ons daartegen wapenen?

– ‘Mensenrechten zijn een vies woord geworden’: hoe worden mensenrechten beleefd en uitgedragen in ‘de politiek’ en wat kan de overheid  doen om mensenrechten te (blijven) beschermen?

Elk thema zal worden ingeleid door een spreker, gevolgd door een discussie met de aanwezigen. Onder hen verwachten wij een breed scala aan juristen, waaronder academici, advocaten, studenten, rechters, officieren van justitie, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere bij wetgeving betrokken personen. De uitkomsten van de themasessies neemt het NJCM mee om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het publieke debat en wet- en regelgeving die raakt aan deze onderwerpen. Daarnaast worden de bijdragen aan het congres gepubliceerd.

Praktische informatie

Donderdag 12 maart 2020
Van 10.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel, inloop vanaf 09.30 uur
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 Amsterdam

Entree

GRATIS voor iedereen behalve advocaten die opleidingspunten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen 3 PO-punten behalen voor deelname aan dit lustrumcongres. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het lustrumcongres hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €175,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit lustrumcongres door een mail te sturen naar: njcm@law.leidenuniv.nl. Vermeld hierbij uw naam en welke twee themasessies u zou willen bijwonen gedurende de dag.

Het NJCM kijkt ernaar uit om u op 12 maart te verwelkomen op het lustrum.