NJCM opinieartikel in de Volkskrant omtrent interlandelijk geadopteerden

Vandaag is een opinieartikel in de Volkskrant geplaatst van leden van de NJCM werkgroep Jeugdrecht Dewi Deijle, Geeske Ruitenberg en Mieke Breedijk. In het opinieartikel bespreken ze de noodzaak om interlandelijk geadopteerden hulp en ondersteuning te bieden vanuit de overheid.

In het artikel pleiten de leden voor het opzetten van een ‘rootsfonds’ door de overheid voor interlandelijk geadopteerden die op zoek willen naar hun biologische ouders. Dit met het doel om zowel de geadopteerden als hun biologische ouders, die door misstanden in het adoptiesysteem niet weten waar hun kind is, te helpen.

Het NJCM vindt het zeer belangrijk dat de gevolgen van de misstanden in het adoptiesysteem worden aangepakt.

Bekijk hier het artikel op de pagina van de Volkskrant of klik hier voor de pdf van het artikel.