NJCM presenteert NGO-rapportage aan het VN-Mensenrechtencomité

Op 1 en 2 juli vond de Nederlandse sessie bij het VN-Mensenrechtencomité in Genève plaats. Een vertegenwoordiger van het NJCM was hierbij aanwezig om de gezamenlijke NGO-rapportage te presenteren.

Terrorismebestrijding, stateloosheid, huiselijk geweld, voorhechtenis, de detentie van ongedocumenteerden, de potentiele veranderingen in de rechtsbijstand en de aardbevingen in Groningen: dit is een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen bij de bijeenkomsten in Genève.

Het VN-Mensenrechtencomité ondervroeg het Koninkrijk der Nederlanden over de naleving van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Het toezichthoudende Comité baseerde zijn vragen onder andere op rapporten van het Koninkrijk, het College van de Rechten van de Mens en NGO’s, waaronder het door het NJCM gecoördineerde gezamenlijke rapport.

NJCM’s vertegenwoordiger Lianneke den Toom, die meeschreef aan de NGO-rapportage, vertelde het Comité over de impact van de aardbevingen in Groningen op mensenrechten van de bewoners en over het gebrek aan actie van de Nederlandse overheid omtrent stateloosheid. Na deze sessie was er ook ruimte voor de aanwezige NGO’s om op informele wijze in gesprek te gaan met leden van het VN-Mensenrechtencomité. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere gesproken over het gezichtsbedekkende kledingverbod, de bescherming van mensenrechten in de verschillende landen van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en over het gebruik van geweld door de politie.

Op 18 juli zal het Comité zijn bevindingen over de naleving van burgerrechten en politieke rechten in het Koninkrijk presenteren. Hierbij zal het Comité concrete aanbevelingen doen aan het Koninkrijk om de implementatie van het verdrag te verbeteren.