NJCM rapporteert aan VN-Comité tegen Foltering

GENÈVE. Op maandag 19 november jongstleden was een lid van het NJCM bij de Verenigde Naties in Genève om een aantal zorgpunten uit de NGO-schaduwrapportage over de naleving van het Anti-folterverdrag in Nederland nader toe te lichten aan het comité dat de naleving van dit verdrag controleert.

De volledige titel van het Anti-folterverdrag is het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Het betreft dus meer dan ‘marteling’. Zo richtte het NJCM zich vooral op de situatie van jongeren in de gesloten jeugdzorg, jongeren in voorarrest en op de gebrekkige registratie en bestrijding van kinderhandel. Ook vroeg het NJCM aandacht voor de rode draad in het NGO-rapport: het gebrek aan informatie over deze en andere onderwerpen en de verplichting van de overheid om data te verzamelen.

Lees hier de volledige tekst van NJCM’s presentatie in Genève.

Op 20 en 21 november voelde het Comité tegen Foltering de Nederlandse regering, mede op basis van de informatie van NGO’s, aan de tand. Aan het einde van deze CAT-sessie (12 november – 7 december 2018), waarin ook andere staten worden besproken, publiceert het Comité diens Concluding Observations voor iedere staat met de opdracht om de situatie op deze punten te verbeteren.

Lees meer over de Nederlandse sessie op de website van de Verenigde Naties: de regeringsrapportage, rapporten van andere NGO’s en het College voor de Rechten van de Mens.