NJCM roept nieuw kabinet op rootsfonds op te zetten voor geadopteerden uit buitenland

Het NJCM roept het toekomstige kabinet op om haast te maken met het opzetten van een rootsfonds waarbij een individuele tegemoetkoming beschikbaar wordt gesteld voor de identiteitsvraagstukken van Nederlanders die uit het buitenland zijn geadopteerd.

Lees voor meer informatie NJCM’s brief aan de formerende partijen, 6 september 2021.