NJCM roept op tot oprichting rootsfonds voor geadopteerden

Op donderdag 24 maart aanstaande gaat de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid in debat over een landelijk expertisecentrum voor interlandelijk geadopteerden. Met dit centrum wil de Minister voor Rechtsbescherming opvolging geven aan de bevindingen van de Commissie-Joustra.

Volgens het NJCM voldoet dit niet aan de behoefte aan waarheidsvinding van veel geadopteerden. Het NJCM roept op tot de oprichting van een zogenoemd rootsfonds. Een rootsfonds zou uitkomst kunnen bieden om aangedaan leed te helpen verwerken en waar mogelijk misstanden recht te zetten.

Lees hier de brief van het NJCM aan de Minister voor Rechtsbescherming en de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Bijlage brief d.d. 22 maart 2022.