NJCM roept toekomstig kabinet op tot het uitbannen van armoede onder kinderen in Nederland

Het NJCM roept het toekomstige kabinet op om de schouders er nu écht onder te zetten en armoede onder kinderen in Nederland uit te bannen. Nederland staat binnen de EU op de zevende plek als het om armoede onder kinderen gaat. Dit kan en moet beter. Er is meer urgentie, focus en regie vanuit de rijksoverheid nodig om deze armoede te bestrijden. Het NJCM pleit daarom voor het volgende met betrekking tot het uitbannen van armoede onder kinderen.

Het NJCM pleit bij het toekomstige kabinet voor de invoer van een verplichte kindeffectrapportage waardoor de overheid mogelijke neveneffecten van wetgeving en beleid voor kinderen vooraf in kaart kan brengen en zo armoede onder kinderen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast pleit het NJCM voor minder bureaucratie om armoede onder kinderen te voorkomen en te bestrijden. Momenteel zijn er ingewikkelde aanvraagprocedures en controles voor toeslagen waar veel tijd aan verloren gaat. Een menselijker en eenvoudiger stelsel is nodig waarbij het sociaal minimum omhooggaat.

Verder roept het NJCM op om beschermende maatregelen te ontwikkelen om de financiële zorgen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen preventief in goede banen te leiden. Ook beveelt het NJCM het toekomstige kabinet aan om het voorbehoud bij artikel 26 IVRK in te trekken. Artikel 26 IVRK geeft kinderen namelijk het recht op sociale voorzieningen. Nederland heeft, als enige land ter wereld, een voorbehoud gemaakt bij dit verdragsartikel waardoor een zelfstandig beroep op sociale zekerheid door kinderen bij de nationale rechter onmogelijk is gemaakt.

Tot slot pleit het NJCM voor een centrale regie vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van het armoedebeleid en het aanbod van en toegang tot voorzieningen voor kinderen. Dit is nodig om armoede effectief te kunnen bestrijden en willekeur en ongelijkheid te voorkomen.

Voor de volledige brief, zie: NJCM – Oproep uitbannen armoede onder kinderen in Nederland

Lees hier de reactie van de minister n.a.v. de brief van het NJCM.