NJCM schaduwrapportage VN-Comité Economische, Sociale en Culturele Rechten

De NJCM werkgroep Verdragsrapportages heeft een rapportage met haar belangrijkste overwegingen betreffende economische, sociale en culturele (mensen-)rechten in Nederland aan het VN-Comité Economische, Sociale en Culturele Rechten voorgelegd.

Nederland heeft het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) ondertekend wat betekent dat Nederland een verplichting heeft om de rechten opgenomen in dit verdrag te garanderen aan haar burgers. Nederland heeft daarbij de verantwoordelijkheid verantwoording af te leggen aan het VN-Comité. Gelijktijdig kunnen maatschappelijke organisaties een schaduwrapportage schrijven.

Het NJCM heeft in haar rapportage de nadruk gelegd op verschillende mensenrechtenkwesties die in Nederland in het geding zijn. Denk daarbij aan de gender pay gap, het recht op huisvesting en het belang van mensenrechten onderwijs. Bovenal benadrukt het NJCM het verzuim van de regering om het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten te ratificeren.

Lees hier het volledige rapport.