NJCM-seminar ‘Discriminatie in het vreemdelingenrecht’ – 24 november 2022

Nieuwe sprekers toegevoegd aan het programma! (15 nov.)

Donderdag 24 november 2022, 18.30 tot 20.30 uur, inloop 18.00 uur
Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, locatie Anna van Buerenplein 301 in Den Haag, zaal 02.21

Met het seminar ‘Discriminatie in het vreemdelingenrecht’ onderzoekt het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in hoeverre sprake is van discriminatie in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De toeslagenaffaire bracht onlangs pijnlijk aan het licht hoe erg het kan misgaan wanneer er bij een uitvoeringsinstantie sprake is van (institutioneel) racisme en ook rechtsbescherming de burger lange tijd faalt. Er zijn wat dit betreft parallellen te trekken met de besluitvorming in vreemdelingenzaken en de wijze waarop de rechtspraak die besluitvorming toetst. Zo vormen vreemdelingen ook een kwetsbare groep, wantrouwt de overheid hen en is er in de bestuurlijke uitvoeringspraktijk een gebrek aan menselijke maatvoering. Het thema van het seminar wordt vanuit de volgende onderwerpen belicht: LHBTI-zaken, de inburgeringsplicht en algoritmische besluitvorming.

Mr. dr. Evelien Brouwer, universitair docent Publiekrecht, Migratie en Technologie aan de Universiteit Utrecht, neemt de deelnemers mee in de wijze waarop het gebruik van technologie en algoritmes kan leiden tot het versterken van discriminatoire praktijken. Verschillende IT-systemen aan de grens en het gebruik van algoritmische besluitvorming komen hierbij aan bod. Zij sluit haar betoog af met het schetsen van de negatieve consequenties van het gebruik van dit soort technologie. Mr. Anton Ekker, advocaat Privacy- en ICT-recht, gaat nader in op de vraag welke mogelijkheden juristen hebben om op te komen tegen dergelijke systemen.

Mr. dr. Karin de Vries, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, gaat in op de Wet inburgering in het buitenland en het onderscheid dat deze wet maakt tussen vreemdelingen op grond van hun nationaliteit, waarbij de onderdanen van bepaalde derde landen worden vrijgesteld van het inburgeringsvereiste in het buitenland. Zij belicht dit onderscheid onder andere vanuit het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikel 14 van het EVRM en vanuit de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Sabine Jansen van COC Nederland gaat in op de vraag welke invloed stereotype denkbeelden hebben in de beoordeling van asielzaken, in het bijzonder in zaken waar seksuele gerichtheid of gender het motief vormt om asiel aan te vragen. Na een inleiding op haar rapport Trots of schaamte? Het Vervolg. De nieuwe werkinstructie en de beoordeling van LHBTI asielaanvragen in Nederland’ (maart 2022) wordt in een panelgesprek gereflecteerd op de betekenis van het rapport voor de praktijk. Het panel bestaat uit mr. Steffie van Lokven, vreemdelingenrechter in Den Bosch, Mirte Grotenhuis en Matthijs van Essen, beiden LHBTI-coördinator voor de IND te Schiphol.

Na iedere inleiding is er ruimte voor vragen uit en discussie met het publiek.
Het seminar staat onder leiding van mr. dr. Bahija Aarrass, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Praktische informatie
Donderdag 24 november 2022
Van 18.30-20.30, inloop vanaf 18:00 uur
Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, locatie Anna van Buerenplein 301 in Den Haag (zaal 02.21)

Entree
GRATIS voor iedereen, behalve voor advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten (2 punten)
Advocaten kunnen twee PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor advocaten zijn de kosten van deelname €125,-.

Aanmelden
Meld je aan via aanmelden@njcm.nl

NJCM – Juristen voor mensenrechten
Mensen als jij maken het verschil!
Steun het NJCM door lid te worden of door een donatie te doen.