NJCM spreekt Verenigde Naties toe over mensenrechten in Nederland

Het NJCM heeft op 29 augustus 2022 de Verenigde Naties in Genève toegesproken. Daarbij vroeg het NJCM aandacht voor een aantal zorgpunten uit zijn rapport voor de Universal Periodic Review (UPR) van Nederland in november. Tijdens de zogenaamde ‘pre-session’ voor maatschappelijke organisaties en nationale instituten vandaag stelde het NJCM de inhumane situatie in aanmeldcentrum Ter Apel – en het asielbeleid dat eraan ten grondslag ligt – aan de kaak. Ook spreekt het NJCM zich in Genève uit over de nieuwste plannen van het kabinet met betrekking tot gezinshereniging en het (tijdelijk) weigeren van vluchtelingen uit kampen in Turkije die de organisatie zorgen baren.

Verder: net als tijdens de vorige Nederlandse UPR in 2017 vraagt het NJCM in Genève wederom aandacht voor mensenrechten en kinderrechten in het nieuwe curriculum voor het funderend onderwijs. Scholen moeten sinds 1 augustus 2021 aandacht besteden aan deze fundamentele rechten binnen de burgerschapsopdracht, maar het curriculum is hier nog niet op aangepast.

Daarnaast is er nog een lang uitstaand punt van aandacht waar het NJCM weer voor pleit: het bekrachtigen van de klachtenprocedures bij drie mensenrechtenverdragen: het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het VN-verdrag Handicap en het Kinderrechtenverdrag. Met het inwerkingstellen van de klachtenprocedures zou de toegang tot deze rechten voor Nederlandse burgers worden vergroot. Het protocol bij het IVESCR is al in 2009 ondertekend en de goedkeuringsprocedure werd in 2017 in gang gezet. Wat houdt Nederland nog tegen?

Naast het NJCM zijn ook andere maatschappelijke organisaties en het College voor de Rechten van de Mens vandaag aanwezig in Genève om aandacht te vragen voor hun zorgpunten.

Lees hier het volledige rapport en de aanbevelingen van het NJCM voor de UPR van Nederland in november 2022.

De factsheets die op 29 augustus zijn uitgedeeld in Genève met aanbevelingen aan de Nederlandse regering:

NJCM’s UPR-Factsheet ‘Asylum and Migration’

NJCM’s UPR-factsheet ‘Human Rights Infrastructure’