NJCM uit zorgen over de gevolgen van corona-maatregelen voor de strafrechtspleging

Afgelopen maandag stuurde het NJCM een brandbrief naar de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Rechtsbescherming, die geschreven werd door onze werkgroep strafrecht. Hierin uit het NJCM haar zorgen over de effecten van de corona-maatregelen op het strafproces en roept zij op meer oog te hebben voor mensenrechten bij het ontwikkelen van wetgeving en beleid. Logistieke problemen mogen geen excuus zijn voor schending van fundamentele rechten.

De gehele brief is hier te lezen.