NJCM Werkgroep Jeugdrecht roept op tot het verbeteren van de positie van kinderen in Nederland

De Werkgroep Jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) doet een dringende oproep tot het verbeteren van de positie van kinderen in Nederland. Recentelijk bleek uit alarmerende statistieken dat zonder nieuw beleid het percentage kinderen dat in 2024 in armoede leeft, zal stijgen van 6,2 procent naar 7,0 procent. Zelfs met een armoedepakket blijven de laagste inkomens het meest kwetsbaar.

De werkgroep constateert ook een toename van thuiszitters, die niet kunnen meekomen in het reguliere onderwijs, en een groei van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Deze ontwikkelingen vergroten de kansenongelijkheid en bestaansonzekerheid van kinderen. Kinderen die het meest kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan kinderbeschermingsmaatregelen, ervaren onvoldoende rechtsbescherming, wat leidt tot rechtsonzekerheid.

Het NJCM staat pal voor de verbetering, waarborging en bevordering van kinderrechten in Nederland. In deze brief roepen wij het toekomstige kabinet op om concrete maatregelen te nemen om de genoemde problemen aan te pakken. Tevens dringen wij aan op het laten vervallen van het Nederlands voorbehoud op artikel 26 en artikel 37 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

Lees de brief van de werkgroep hier. Een samenvatting wordt gegeven in deze oplegbrief. Dezelfde brief is verstuurd naar de informateur.