NJCM werkgroep Jeugdrecht schrijft een brief aan de RSJ

De NJCM werkgroep Jeugdrecht reageert met een brief op de oproep van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om voorstellen voor mogelijke adviesonderwerpen voor het strategisch meerjarenprogramma van de RSJ aan te bieden. Kinderen en jongeren hebben in het Nederlandse staatsbestel geen eigen stem en geen eigen vertegenwoordiging. Zij zijn daarin afhankelijk van hun ouders en verzorgers, ervaringsdeskundige volwassenen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het belang van het kind. De NJCM werkgroep Jeugdrecht zet zich in voor het belang van het kind.

Met de brief biedt het NJCM een vijftal aanbevelingen aan met het verzoek deze onderwerpen op te nemen in het strategisch meerjarenprogramma van de RSJ. Een van de aanbevelingen ziet op het (laten) onderzoeken of en zo ja, hoe de omdraaiing van de bewijslast in de jeugdzorg en jeugdbescherming kan worden vormgegeven. Een andere aanbeveling gaat over het (laten) onderzoeken welke wijzigingen er nodig zijn om een succesvolle mentaliteitsverandering te bewerkstelligen bij volwassenen die werken met kinderen en jongeren in de (gesloten) jeugdzorg en jeugdbescherming. Met de vijf in deze brief opgenomen aanbevelingen beoogt het NJCM dat de RSJ deze onderwerpen opneemt in het adviesprogramma, zodat de (rechts)bescherming van kinderen verbeterd kan worden en meer in overeenstemming wordt gebracht met internationale normen, waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft.
U kunt de brief hier lezen.