NJCM werkgroep Staats- en Bestuursrecht reageert op de internetconsultatie ‘Algoritmische besluitvorming en de Algemene wet bestuursrecht’

De werkgroep Staats- en Bestuursrecht van het NJCM reageert in een brief aan de demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de demissionair Minister van Justitie en Veiligheid op een internetconsultatie betreffende de toenemende mate waarin de overheid gebruikmaakt van algoritmen en de vraag of het wettelijk vastleggen van bepaalde normen voor algoritmische besluitvorming in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) noodzakelijk en wenselijk is. Met de brief geeft de werkgroep enkele aandachtspunten en adviezen mee voor de evaluatie van het reflectiedocument.

In de brief pleit de werkgroep onder andere voor een fundamentele herbezinning van de Awb met het oog op de invloed van algoritmische besluitvorming en artificiële intelligentie op het bestuursrecht. De werkgroep onderstreept het belang van effectieve rechtsbescherming en transparantie bij overheidshandelen en benoemt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur momenteel niet gegarandeerd zijn bij besluitvorming waarbij algoritmes in de bestuurlijke besluitvorming worden toegepast. De werkgroep adviseert daarom onder meer om burgers, rechters en de wetgever beter uit te rusten met (technologische) instrumenten en middelen om zo vroegtijdig algoritmische besluitvorming aan te vechten dan wel begrenzen en op die manier meer effectieve rechtsbescherming te bieden. Tevens geeft de werkgroep aan dat een recht op menselijke tussenkomst bij algoritmische besluitvorming door bestuursorganen noodzakelijk is, in overeenstemming met overweging 71 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het NJCM vindt de bescherming van mensenrechten ten aanzien van toenemende algoritmische besluitvorming van groot belang. In deze brief roepen wij dan ook op om te zorgen dat de juridische kaders voldoende rechtsbescherming en transparantie waarborgen.

Lees de brief van de werkgroep hier.