NJCM werkt mee aan Europees anti-terrorismeproject

In september 2018 ging het Europese project Judges Uniting to Stop Terrorism with International, Constitutional and European law (JUSTICE) van start. Doel van het project is om rechters, openbare aanklagers en gerechtelijke deskundigen in Europa met elkaar te verbinden om terrorisme tegen te gaan met respect voor de mensenrechten. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer uniformiteit bij de invulling van de Europese Anti-terrorismerichtlijn.

JUSTICE is een samenwerking van de International Commission of Jurists – European Institutions (ICJ-EI) met het NJCM, Human Rights in Practice, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in Italië, Juezas y Jueces para la Democracia in Spanje en Neue Richtervereinigung in Duitsland. Het project wordt gefinancierd door de Justice Programme van de Europese Unie.

De invulling van de Europese Anti-terrorismerichtlijn door rechters in verschillende Europese landen staat centraal in het project, en in het bijzonder de vraag of deze invulling de mensenrechtelijke toets kan doorstaan. Focuslanden van het project zijn Nederland, Italië, Spanje, Duitsland en België. Ook zal worden gekeken naar Frankrijk, Cyprus, Griekenland, Polen, Portugal, Tsjechië en Roemenië.

Naast deze kritische toets van de invulling van de Richtlijn worden door de deelnemers uit de genoemde landen best practices gedeeld om van elkaar te leren over effectieve terrorismebestrijding die in overeenstemming is met de mensenrechten. Hierdoor ontstaat een netwerk van rechters, advocaten, academici en andere deskundigen uit verschillende lidstaten dat hen, ook lang nadat het project is geëindigd, toegang zal bieden tot vergelijkende analyses en nuttige contacten.

Het JUSTICE-project bestaat uit drie delen:
1. Een (vergelijkende) studie in de vijf geselecteerde landen over de uitvoering van Richtlijn 2017/541, onder andere door middel van interviews met rechters, openbare aanklagers, advocaten en andere deskundigen, waaronder NGO’s;
2. Vier transnationale workshops, toegankelijk voor rechters, openbare aanklagers, advocaten en andere deskundigen. Iedere workshop beziet de Richtlijn vanuit een ander perspectief en resulteert in een inhoudelijk rapport;
3. Met de uitkomsten van deze rapporten worden suggesties gegeven voor de invulling van terrorisme richtlijnen die de mensenrechtelijke toets kunnen doorstaan, zodat er binnen Europa meer eenheid komt op dit vlak.

Volg onze website voor meer informatie over dit project.