Opname webinar ‘Kindvriendelijke opvang van gevluchte kinderen in Nederland’

Op donderdag 5 november 2020 vond het NJCM-webinar ‘Kindvriendelijke opvang van gevluchte kinderen in Nederland’ plaats. De opname van dit webinar is nu beschikbaar en kan hier worden bekeken.

De verwoestende brand in kamp Moria is het meest recente voorbeeld van de erbarmelijke omstandigheden waarin vluchtelingen in Europa zich structureel bevinden. Momenteel zitten alleen al in Griekenland ruim 5.000 kinderen in overbevolkte opvangkampen. Ze lopen er groot risico om slachtoffer te worden van mensenhandel, uitbuiting of (seksueel) misbruik. Burgers en maatschappelijke organisaties pleiten voor actie om de kinderen zo snel mogelijk veilig onder te brengen in verschillende Europese landen. Politiek is er echter veel gesteggel over aantallen, leeftijd en uitruil met opvang van anderen. De vraag rijst wat de morele en juridische verplichtingen van lidstaten zijn om gevluchte kinderen op te vangen en hoe dit politiek te verwezenlijken is.

Daarnaast is er tijdens het webinar ingezoomd op de omstandigheden van de opvang in Nederland. Hoewel de kinderen hier veiliger zijn, signaleren maatschappelijke organisaties dat de opvang te wensen overlaat en beter moet. Deze kinderen moeten vaak verhuizen, ze hebben door beperkte ruimte weinig tot geen privacy en ze krijgen onvoldoende psychosociale hulp. Dit leidt ertoe dat de kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Er is zelfs sprake van zelfverminking en recent ook een zelfmoord van een 14-jarige jongen in een AZC. Met deskundigen is er gekeken naar hoe de opvang van minderjarige gevluchte kinderen kan worden verbeterd en in lijn kan worden gebracht met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Tijdens dit webinar is er onderzocht hoe het beter kan. Aan het woord kwamen de volgende sprekers:
– Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht;
– Germa Lourens, terugkeer- en Dublinfunctionaris bij juridische afdeling Nidos;
– Monika Smit, bijzonder hoogleraar psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Rijksuniversiteit Groningen.

Het gesprek stond onder leiding van Jeroen Koning, lid van de werkgroep Jeugd- en Gezondheidsrecht van het NJCM.