Oproep aan Tweede Kamer: beëindig impasse Facultatief Protocollen VN-verdragen

De besluitvorming over ratificatie van het facultatieve protocol bij het VN-verdrag Handicap is na 5 jaar nog niet rond. Met Ieder(in) en anderen roept het NJCM de Kamer op om alsnog duidelijkheid te geven hierover. Vandaag, donderdag 20 mei bespreekt de Kamer de stand van zaken rond de besluitvorming over het facultatief protocol.

Uitspraak over individueel recht

Met het Facultatief Protocol kun je als individu bij het VN-comité in Geneve een uitspraak over je individuele recht krijgen als dat via nationale wetgeving niet lukt. Ook het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag inzake sociale, economische en culturele rechten kennen zo’n protocol. Voor deze protocollen blijft besluitvorming eveneens uit.

Impasse duurt voort

Belangenorganisaties van mensen met een beperking en mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid over het inhoudelijke standpunt van de regering over het wel of niet ratificeren van de facultatieve protocollen. De reacties vanuit de bewindspersonen geven geen duidelijkheid. Ieder(in), het Kinderrechten collectief, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Alliantie VN-verdrag roepen de Kamer op om de huidige impasse te doorbreken.

De brieven aan de Tweede Kamer zijn hier te lezen:

Inbreng schriftelijk overleg facultatief protocol VN-verdrag Handicap 2021

Inbreng voor Notaoverleg Mensenrechten 2019