Oproep voor een duidelijk, kindvriendelijk en humaan beleid ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland

De werkgroep Jeugdrecht van het NJCM roept in een brief aan de demissionair Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op tot actie tijdens de vorming van een nieuw kabinet, met specifieke aandacht voor rechtvaardige en humane opvang en begeleiding voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers).

De brief benadrukt de dringende problematiek rond de overvolle opvang in Ter Apel, gemeenten die terughoudend zijn met opvangmogelijkheden, en een staatssecretaris die beperkte steun krijgt. Deze uitdagingen raken niet alleen volwassenen en gezinnen, maar ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). De werkgroep benadrukt het kinderrecht op bijzondere bescherming, zoals vastgelegd in artikel 22 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In 2021 vroegen meer dan 2.191 amv’ers asiel aan in Nederland, waardoor het een groeiende en kwetsbare groep wordt genoemd. De werkgroep vraagt om een beleid dat voldoet aan de verplichtingen van het IVRK en wijst op het tekort aan slaapplekken voor asielaanvragers, met name amv’ers.

Lees de brief hier.