Persbericht NJCM, ‘Burgemeesters: werk stigmatisering woonwagenbewoners niet in de hand’

Reactie op de brief van regioburgemeesters Limburg, Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant inzake landelijk beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid (d.d. 17 oktober 2018)

Het NJCM voelt zich genoodzaakt te reageren op de recentelijk gepubliceerde brief van de regioburgemeesters Limburg, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (d.d. 17 oktober 2018). De brief van de regioburgemeesters is een reactie op het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van 2 juli 2018. Kort gezegd stellen zij dat de huidige insteek van het woonwagenbeleid in de weg staat aan een effectieve bestrijding van criminaliteit.

Sinti, Roma en woonwagenbewoners behoren tot de meest gediscrimineerde en benadeelde groepen in Europa. Het NJCM vreest dat de brief van de regioburgemeesters verdere stigmatisering in de hand werkt en het uitgezette beleid, dat in samenwerking tussen Rijk en gemeenten tot stand is gekomen, ondermijnt.

Dat criminaliteit moet worden aangepakt en burgemeesters verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid van alle inwoners van hun gemeente staat buiten kijf. In hun brief lijken de regioburgemeesters criminaliteit, en de bestrijding daarvan, echter te koppelen aan een specifieke woonvorm (de woonwagen) en cultuur (de woonwagencultuur). Hierdoor dreigt de gehele woonwagengemeenschap als crimineel te worden weggezet en komt de eerbiediging van hun (culturele) rechten in gevaar.

Een afweging in het individuele geval kan ertoe leiden dat de rechten van een persoon worden ingeperkt. Het kan echter niet zo zijn dat de mensenrechten van een hele groep worden weggewuifd, omdat bepaalde individuen van crimineel gedrag worden verdacht.

Gemeenten moeten volgens het beleidskader bij hun huisvestingsbeleid voldoende rekening houden met en ruimte geven aan de manier van leven van woonwagenbewoners. De regioburgemeesters onderschrijven in hun brief dat de culturele identiteit van Sinti, Roma en woonwagenbewoners dient te worden gerespecteerd. Dan past het niet om iedereen over één kam te scheren met een ‘integrale aanpak’.