PILP-NJCM krijgt eigen rechtsvorm en wordt Stichting PILP

Het NJCM is in mei 2014 gestart met het PILP-NJCM om de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland te verkennen. Deze pilot is succesvol gebleken: er was grote vraag naar een project dat niet alleen kan adviseren over strategisch procederen, maar dat ook zelf procedures kan coördineren en voeren. Het PILP-NJCM heeft inmiddels tientallen procedures gecoördineerd en gevoerd. Denk onder andere aan de zaak tegen SyRI, procedures over het demonstratierecht en de (onlangs gewonnen) zaak tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.

Het PILP-NJCM heeft zich onder de vleugel van het NJCM kunnen ontwikkelen tot een succesvol project. Het NJCM heeft opgetreden als eiser in enkele belangrijke procedures en NJCM werkgroepen en leden zijn actief betrokken (geweest) op verschillende PILP dossiers.

Het NJCM bestuur en de PILP medewerkers hebben in gezamenlijkheid besloten dat de tijd nu rijp is om de PILP activiteiten voort te zetten via een eigen stichting: Stichting PILP.

Hier zijn twee hoofdredenen voor aan te merken. Ten eerste: PILP kan beter voldoen aan de vereisten die de Advocatenwet stelt aan advocatenkantoren als het een eigen rechtsvorm heeft. Ten tweede: omdat PILP in de loop der jaren is uitgegroeid van een pilot project naar een organisatie met zes medewerkers past een eigen rechtsvorm beter bij de huidige professionaliteit en werkwijze van PILP.

Stichting PILP wordt een advocatenkantoor zonder winstoogmerk. Alle medewerkers die werkzaam waren voor het PILP-NJCM gaan mee naar Stichting PILP. Stichting PILP krijgt daarnaast een eigen bestuur (in de meerderheid bestaande uit advocaten) en een Raad van Toezicht.

PILP en NJCM willen benadrukken dat aan het werk en de werkwijze van PILP niets zal veranderen. Onze bondgenoten, cliënten en medestanders zullen in de praktijk niets merken van deze verzelfstandiging.

Ook zal de band tussen NJCM en PILP warm blijven. NJCM blijft partij in verschillende PILP procedures en de samenwerking tussen PILP medewerkers en NJCM leden en werkgroepen zal blijven bestaan. Het NJCM krijgt daarnaast de mogelijkheid om iemand aan te dragen voor de Raad van Toezicht van Stichting PILP.

De verzelfstandiging zal in de komende weken plaats gaan vinden en naar verwachting volledig voltrokken zijn op 1 mei 2023. Zodra dit proces voltooid is zal dit gecommuniceerd worden via de kanalen van PILP en NJCM.