PILP-NJCM organiseert drietal webinars in het kader van etnisch profileren

Het PILP-NJCM nodigt u uit om deel te nemen aan een drietal webinars die zij organiseren in het kader van etnisch profileren in de Week tegen Racisme. Via deze weg bieden zij extra informatie en materialen ten aanzien van de lopende zaak tegen de Staat en etnisch profileren door de Koninklijke Mareschaussee.

Rechtszaak tegen de Staat

Op 26 februari 2020 is het PILP-NJCM in samenwerking met Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR en twee individuele burgers een procedure gestart tegen de Nederlandse staat wegens etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee zijn van mening dat etniciteit in combinatie met andere factoren een rol mag spelen bij grenscontroles. Het PILP-NJCM beargumenteert dat dit schadelijk is voor de getroffen burgers, bijdraagt aan de stigmatisering van etnische minderheden, het vertrouwen in de overheid aantast en niet effectief blijkt te zijn bij de bestrijding van criminaliteit.

Voor meer informatie heeft het PILP-NJCM verschillende bronnen gecreëerd:

Voor algemene informatie kunt u de website van het PILP-NJCM raadplegen.

Webinars

De volgende webinars worden door het PILP-NJCM georganiseerd in samenwerking met Controle Alt Delete en Pakhuis de Zwijger in de Week tegen Racisme:

Donderdag 18 maart om 14:00 uur: Etnisch profileren & risicoprofielen

Donderdag 18 maart om 20:30 uur: Verkiezingsuitslag: de strijd gaat door (over strategisch procederen als tool voor burgers)

Dinsdag 23 maart om 20:30 uur: In gesprek met het Openbaar Ministerie (over de rol van het OM in het begrenzen en normeren van discriminatie en geweld door de overheid)