PILP-NJCM schrijft brief aan het Gerecht in Eerste Aanleg in Curaçao

Namens en met Defence for Children Nederland en het NJCM heeft het PILP-NJCM een amicus curiae brief geschreven aan het Gerecht in Eerste Aanleg in Curaçao. In de brief gaan de organisaties in op wat het recht op water voor kinderen omvat en waarom zij niet van het water mogen worden afgesloten. Op deze wijze hopen PILP, NJCM en Defence for Children Nederland bij te dragen aan de bescherming van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij hopen ten zeerste dat het Gerecht in Eerste Aanleg deze amicus brief in overweging wil nemen en dat de brief zal bijdragen aan de onderhavige procedure.

In Curaçao zijn honderden families door geldgebrek afgesloten van het water, of zelfs nooit aangesloten op het waternet. Mensenrechtenorganisaties in Curaçao zijn dan ook bezorgd om de huishoudens op Curaçao die momenteel worden afgesloten. De ombudsman van Curaçao heeft in 2020, samen met de ombudsman van Sint Maarten en de Nationale ombudsman al gewezen op de gebrekkige toegang tot schoon drinkwater voor kwetsbare burgers op Curaçao.

Vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) is een procedure gestart tegen het Land Curaçao over het recht op toegang tot schoon water en adequate sanitaire voorzieningen voor een groep kwetsbare mensen, waaronder ouderen en minderjarige kinderen. HiMA heeft daarom PILP benaderd, vanwege de procedure in Nederland over het recht op water voor kinderen. In beide procedures spelen dezelfde argumenten en het Land Curaçao beroept zich op de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Den Haag. Defence for Children Nederland en het NJCM zijn in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Zie hier meer over het recht op water.