Politieke verklaring Raad van Europa over mensenrechten in de informatiesamenleving

STRAATSBURG. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft op 13 mei een politieke verklaring ‘Human Rights and the Rule of Law in the Information Society’ aanvaard. Deze verklaring geeft richtsnoeren voor de interpretatie en toepassing van mensenrechten in de informatiesamenleving. Het betreft vraagstukken zoals de vrijheid van meningsuiting en het verbod van censuur op Internet, briefgeheim bij e-mail en het recht op vrije vergadering in een digitale omgeving.

In de politieke verklaring wordt een analyse gemaakt van kansen en knelpunten die moderne technologieën zoals mobiele telefoon, Internet en e-mail met zich meebrengen voor de bescherming van mensenrechten. De verklaring bevat een aantal richtsnoeren voor de toepassing van de mensenrechten, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), in een digitale omgeving. Nationale overheden en de private sector worden opgeroepen om samen te werken om het respect voor mensenrechten in de informatiesamenleving te verbeteren.

BRONNEN