Raad van Europa organiseert seminar over huiselijk geweld

DEN HAAG. Op 21 en 22 februari jongstleden heeft de Raad van Europa in Den Haag een seminar georganiseerd om te onderzoeken welke nieuwe maatregelen Europese regeringen kunnen nemen om huislijk geweld te bestrijden.

Aan de orde komen maatregelen als het oprichten van speciale rechtbanken, opleggen van verzwarende omstandigheden bij de strafbaarstelling van huiselijk geweld en maatregelen om plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen of te verbieden in de buurt van de slachtoffers te komen.

Het seminar is onderdeel van een campagne die de Raad van Europa op 27 november 2006 is gestart om geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, meer onder de aandacht te brengen. Lidstaten worden opgeroepen meer en betere maatregelen aan te nemen om huislijk geweld en geweld tegen vrouwen in het algemeen, aan te pakken. Een van de activiteiten tijdens de campagne is het organiseren van vijf regionale seminars, waarvan dit seminar, voor de West-Europese lidstaten van de Raad, het eerste is. Andere regionale seminars zullen plaatsvinden in Kroatië, Portugal, de voormalig Joegoslavische republiek Macedonië en Finland.

De campagne is gestart omdat huiselijk geweld een aanzienlijk probleem vormt in Europa. Een vijfde tot een kwart van alle vrouwen in Europa is ten minste een keer in haar leven slachtoffer van fysiek huislijk geweld, en meer dan een tiende is slachtoffer van seksueel geweld. De campagne stelt dat voor de bestrijding van huislijk geweld gezamenlijke acties nodig zijn, op internationaal, regionaal en nationaal niveau. Verder is huiselijk geweld een schending van mensenrechten, die niet alleen de slachtoffers schaadt, maar ook de hele samenleving.

De campagne is het resultaat van een veel langer traject dat begon in 1997, toen bij het implementeren van de aanbevelingen van de derde Europese Ministeriële Conferentie een Actionplan To Combat Violence Against Women werd opgezet, gevolgd door Recommendation Rec (2002) 5 in april 2005. Daarop volgde in 2006 een inventarisatie van maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in de lidstaten tot dan toe: Combating violence against women – Stocktaking study on measures and actions taken in Council of Europe Memberstates.

BRONNEN