Rapport Mensenrechten en de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het NJCM heeft een overzicht gemaakt van de wijze waarop Nederlandse politieke partijen zich willen inzetten voor de bescherming van mensenrechten na de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 Maart 2021. Met dit rapport beoogt het NJCM kiezers te informeren over bepaalde mensenrechten en de desbetreffende beleidsvoornemens die partijen hebben als zij in de Tweede Kamer komen.

In het rapport zijn de regeringspartijen meegenomen, gevolgd door andere partijen die van 2017-2021 in de Tweede Kamer zaten en een aantal partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen. Het rapport focust op een vijftal actuele thema’s die raakvlakken hebben met mensenrechten, namelijk:

  • Het belang van de rechtsstaat;
  • Vrijheidsrechten;
  • Discriminatie en ongelijkheid;
  • Klimaat; en
  • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Om de leesbaarheid voor een zo’n breed mogelijk publiek te vergroten, is voorafgaand aan elk thema een korte uitleg gegeven over de mensenrechtelijke aspecten van elk thema. Ook is bij bijna elk standpunt het paginanummer van het verkiezingsprogramma opgenomen.

Het rapport is hier te lezen.