Recht op de stad roept Tweede Kamer op recht op huisvesting te erkennen

Op 24 juni jl. demonstreerde Recht op de stad bij de Tweede Kamer in Den Haag voor het recht op huisvesting. Deze demonstratie vond plaats naar aanleiding van een officiële mededeling van vijf VN-rapporteurs, waarin zij hun zorgen uiten over schending van het recht op huisvesting en non-discriminatie in het Rotterdams woonbeleid.

Recht op huisvesting

Vijf VN-rapporteurs hebben in een officiele mededeling hun zorgen geuit over het woonbeleid in Rotterdam. Het Rotterdamse woonbeleid beoogt sociale woningen fors te verminderen door sloop en herstructurering. De VN-rapporteurs schrijven dat het vermindere van betaalbare woningvoorraad kan leiden tot een potentiële schending van het recht op huisvesting nu er al sprake is van woningnood, armoede en een groot aantal dak- en thuislozen in Rotterdam en Nederland. Recht op de stad roept demissionair minister Ollongren en de Tweede Kamer op deze zorgen serieus te nemen en het recht op huisvesting te erkennen. In heel Nederland zijn vergelijkbare problemen te vinden met betrekking tot dakloosheid en woningnood. Recht op de stad eist daarom dat de Tweede Kamer het landelijke woningbeleid herziet zodat het recht op huisvesting gerealiseerd en beschermd wordt voor iedereen. Zo moet het beleid onder andere toezien op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, het voorkomen van dakloosheid, huisuitzettingen en gedwongen verhuizingen en non-discriminatoir woonbeleid.

Neem de VN-oproep serieus

Jan de Vries, mensenrechtenjurist, betoogt dat ondanks dat Nederland als belangrijke medestander in de strijd tegen mensenrechtenschendingen wordt gezien, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en wethouder Bas Kurvers de waarschuwing van de VN niet serieus lijken te nemen. Burgemeester Aboutaleb stelde in een gesprek met RTV Rijnmond dat de grote mensenrechtelijke vraagstukken niet in Rotterdam plaatsvinden. Wethouder Bas Kurvers gaf aan de oproep niet als een reden te zien om de sloop van de Rotterdamse Tweebosbuurt te stoppen. De Vries roept daarom het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de permanente vertegenwoordiging, minister Kaag van Buitenlandse Zaken en mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie op Rotterdam te wijzen op het belang van de waarschuwing van de VN. Ook stelt hij dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich dit probleem zou moeten aantrekken.

De oproep van Recht op de stad is hier te lezen.

Het volledige betoog van Jan de Vries is hier te lezen.